Desballestament autoritzat de Vehicles des de 1997

Gestionem la baixa definitiva del seu vehicle a la DGT i la seva retirada al nostre Desballestament

El 1997 obtenim la llicència de Gestor de Residus (E-433.97) per actuar com a Desballestament autoritzat de Vehicles; i des de llavors hem implementat la tecnologia i la formació necessària per adequar-nos a les noves normatives ambientals i ser cada cop més eficaços en la descontaminació, desballestament i tractament dels vehicles al final de la seva vida útil.

Contribuint així humilment a aconseguir un planeta més net i sostenible. Tractar i gestionar els residus de manera responsable, i condicionar les peces de desballestament per reutilitzar-les amb garanties.

La nostra autorització ambiental com a gestors de residus ens permet tractar vehicles de fins a 3.500 kg.

Com gestionar una baixa definitiva?

Gestionem la baixa definitiva del  vehicle a la DGT i la seva retirada al nostre Desballestament – Centre Autoritzat de Tractament (CAT) de forma gratuïta.

Per a la tramitació haureu d’aportar la documentació que a continuació us detallem. Si us falta algun dels documents, o teniu dubtes per resoldre alguna incidència particular, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem de com resoldre el problema.

Documentació com a titular del vehicle:

Fotocòpia del DNI del titular del vehicle

Fitxa tècnica original

Permís de circulació original

Impost Municipal de Vehicles

Documentació: per autoritzar una altra persona no titular

Fotocòpia del DNI del titular del vehicle

Fotocòpia del DNI de l'autoritzat

Document d'autorització signat per tots dos

Fitxa tècnica original

Permís de circulació original

Impost Municipal de Vehicles IVTM 

Documentació: vehicles d'empresa

Fotocòpia del DNI del representant legal de l'empresa

Fotocòpia NIF de l'empresa

Formulari de Representació de Persones Jurídiques, signat i segellat

Fitxa tècnica original

Permís de circulació original

Impost Municipal de Vehicles IVTM 

Contacta amb nosaltres per a més informació!

Desplaça cap amunt