Qui Som - Taller mecànic a la Jonquera.

Especialistes en mecànica general i especialitzada. Taller Mecànic Multimarca.

Grup Autogrues Nadal som una empresa dedicada al món de l’automòbil que ofereix els seus serveis des del 1973. El nostre fundador, sr. Baltasar Nadal, que s’havia format com a mecànic professional al concessionari Seat de Saragossa, va decidir emprendre el seu propi taller mecànic a la Jonquera. Adquirint una àmplia experiència en la reparació de vehicles de diferents marques per trobar-se al pas fronterer a Europa.

El 1978, va construir el seu propi taller mecànic multimarca, el Garatge Internacional, i va començar amb l’activitat d’assistència mecànica a la carretera amb una petita flota de grues. Va ser elegit per Autopistas com a concessionari per a la prestació d’aquest servei al tram nord de l’autopista A7, de la Frontera a Girona Nord.

Més tard, després d’estudiar diversos mesos a Madrid, aconsegueix erigir-se agent de SEAT, a la Jonquera, convertint-se en un taller de referència a la zona, i incorporant l’activitat de compravenda de vehicles nous i d’ocasió.

El creixement de l’empresa, amb l’increment de l’equip humà i l’augment de la flota de grues, el porten a constituir-se com a Autogrues Nadal, S.L.

El 1997 consolida l’activitat de desballestament autoritzat de vehicles al final de la seva vida útil. Gestor de residus E-433.97.

El 2000, incorpora una nova activitat construint un petit hotel familiar, passant a anomenar-se Grupo Autogruas Nadal, S.L.

L’any 2002, arran de les polítiques europees de liberalització del mercat automotriu, desapareix la figura d’agent dins de la xarxa SEAT, i deixem oficialment la marca, tot i que continua la nostra estreta col·laboració en els serveis postvenda.

És aleshores quan vam decidir unir-nos a la xarxa Eurotaller, atrets per uns valors compartits: esperit d’innovació, qualitat i formació continuada, procurant sempre l’excel·lència en el servei, el treball eficient i cuidant el tracte proper amb els nostres clients.

Actualment Grupo Autogruas Nadal, S.L. segueix treballant amb la mateixa il·lusió i vocació de bon servei, desenvolupant les activitats de taller mecànic, flota s’assistència a la carretera, desballestament autoritzat de vehicles, compravenda de vehicles d’ocasió i dipòsit de vehicles; sense oblidar l’Hotel Font del Pla, a la Jonquera. Tot això gràcies a un excel·lent equip humà de 27 persones, sense els quals tot aquest potencial de servei no seria possible.

Volem solucionar els vostres problemes de mobilitat i allargar la vida del vostre cotxe, per facilitar-vos de manera ràpida, eficaç i segura els inconvenients d’aquest gran company de viatge, la nostra passió, l’automòbil.

Gràcies per confiar en nosaltres!

Taller especialitzat en mecànica DE L'AUTOMÒBIL

Grupo Autogrues Nadal compta amb un equip humà professional i de confiança, amb més de 30 anys d’experiència i una formació continuada. Comptem amb una àmplia gamma d’utillatge, ordinadors de diagnòstic que ens permeten donar solució a problemes i avaries de diversa índole, amb eficàcia i seguretat, oferint total garantia.
Desplaça cap amunt